×
×

0

0

ข้าวคำฉันท์ออร์กานิก  | Kamchan  Organic Rice


          ข้าวคำฉันท์เกิดมาจาก การร่วมมือร่วมใจกันของเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ปลูกข้าวออร์กานิก ในแถบภาคอีสาน 
เราสบับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวปลอดสาร และส่งเสริมในการปลูกผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์กานิก โดยเรามุ่นเน้นไม่เฉพาะแต่เรื่องข้าว 
 เรายังศึกษาข้อมูลการปลูกเมล็ดถั่วเหลืองออร์กานิกเพื่อเป็นการเสริมสภาพดินให้อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ 
คำฉันท์ได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งเกษตรกร ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศด้วยดีตลอดมา 
                                                                                 คำฉันท์จึงขอขอบคุณในความสนับสนุนของทุกคน เพราะเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เรา

Black Rice

Brown Rice

Germinated Black Rice

Germinated Brown Rice

Germinated Red Rice

Half Polished Red Rice

Thai Hom Mali Rice

Mixed Rice

Red Rice
×

ติดต่อ