ข้อความนาฬิกา2
รูปข้าว+นมถั่วเหลือง1
รูปข้าว+นมถั่วเหลือง2
รูปข้าว+นมถั่วเหลือง3
รูปข้าว+นมถั่วเหลือง4

- KamChan -

        We are a manufacturer and distributor of high quality products including organic rice and instant soy milk powder under the brand “Kamchan” with international certifications such as GMP CODEX, HACCP.   In leading supermarkets and also being a distributor in many areas In order to distribute products to consumers evenly.   We export high quality products, organic rice and instant soy milk powder under the brand "Kham Chan".   To foreign markets in the Asian region and we hope to develop into a global market for consumers with international quality products.


        Our products include rice and soy milk powder. Raw materials are organic products that we select carefully. There is a process of planting and caring for according to strict standards. Without using chemicals in every step. We focus not only on rice, also study information on organic soybean cultivation to enrich the soil with various minerals. Because of our care, we are confident in the quality of every organic product that is safe. Complies with certification standards from GMP, HACCP and FDA.   Kamchan have received continuing support. from both farmers, Domestic customers and overseas customers.   Kamchan is grateful to everyone for their support and confidence in our products.


เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ได้แก่ ข้าวอินทรีย์และน้ำนมถั่วเหลืองสำเร็จรูปชนิดผง ภายใต้แบรนด์ “คำฉันท์”   ภายใต้เครื่องหมายรับรองคุณภาพระดับสากล อาทิเช่น GMP CODEX, HACCP ในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและยังเป็นตัวแทนจำหน่ายในอีกหลายพื้นที่เพื่อให้สินค้ากระจายสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง   เราส่งออกข้าวอินทรีย์และน้ำนมถั่วเหลืองสำเร็จรูปที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์   “คำฉันท์”   ไปยังตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย และเราหวังที่จะพัฒนาไปสู่ตลาดโลกเพื่อผู้บริโภคด้วยสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นข้าว หรือแม้แต่น้ำนมถั่วเหลืองสำเร็จรูป เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ทางเราคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน มีขั้นตอนการปลูกและดูแลตามมาตรฐานที่เข้มงวด โดยไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน โดยเรามุ่งเน้นไม่เฉพาะแต่เรื่องข้าว เรายังศึกษาข้อมูลการปลูกเมล็ดถั่วเหลืองออร์แกนิคเพื่อเป็นการเสริมสภาพดินให้อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ เพราะความใส่ใจเราจึงมั่นใจในคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคว่าปลอดภัย ได้มาตรฐานการรับรองจาก GMP, HACCP และ อย.คำฉันท์ได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งเกษตรกร ลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยดีตลอดมา คำฉันท์จึงขอขอบคุณการสนับสนุนของทุกคนที่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เรา

Products / ผลิตภัณฑ์

บริการ   (OEM Services)คำฉันท์ มีความยินดีและเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าร่วมกันตามความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ OEM (Original Equipment Manufacturer)

หรือแบรนด์ของลูกค้าเอง โดยมุ่งมั่นทำการวิจัยและพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ๆ   อย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าสามารถกำหนดรูปแบบ, ขนาดบรรจุ และวัตถุดิบได้ตามความต้องการ พร้อมมีบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามโดดเด่น ทันสมัยไม่ซ้ำใคร เพื่อนำไปวางจำหน่ายและส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลกภายใต้แบรนด์ของลูกค้าเอง

Artices / บทความ

Logo-ตัวหนังสือคำฉันท์

 606 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Fax. +66 3421 2679   /  Tel. +66 3427 5833  /   info@kamchanrice.com  

" ให้คำฉันท์ ดูและสุขภาพคุณ "